TIN VẮN: Thu thập, phân loại và bảo tồn nguồn gien tự nhiên

Hoạt động chung - QLKH-HTQT

Ngày 20 và 21/10/2015, ba chuyên gia của Vườn Quốc gia Singapore là Wong Khoon Meng, Low Yee Wen và Parusuraman S/O Sethembaran Athen đã có các bài thuyết trình về việc thu thập, phân loại và bảo tồn nguồn gien tự nhiên.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác khảo sát và thu thập nguồn gien tại vùng Tây Nguyên giữa Trường Đại học Đà Lạt và Vườn Quốc gia Singapore, ngày 20 và 21/10/2015, ba chuyên gia của Vườn Quốc gia Singapore là Wong Khoon Meng, Low Yee Wen và Parusuraman S/O Sethembaran Athen đã có các bài thuyết trình về việc thu thập, phân loại và bảo tồn nguồn gien tự nhiên cho sinh viên Khoa Sinh học và Nông Lâm.

Ba chuyên gia của Vườn Quốc gia Singapore đã trình bày về quá trình hình thành và phát triển của Vườn Quốc gia, các kinh nghiệm trong việc khảo sát, thu thập, phân loại và bảo tồn nguồn gien tự nhiên ở các quốc gia Đông Nam Á. Các chuyên gia cũng gợi mở cho sinh viên hai khoa về các hướng nghiên cứu gắn liền với bảo tồn và phát triển các nguồn gien địa phương.

Sinh viên Khoa Sinh học và Nông Lâm sau khi lắng nghe phần trình bày của các chuyên gia cũng đã có những câu hỏi liên quan đến các công tác chuyên môn và kinh nghiệm thực tế.Dự kiến, các chuyên gia của Trường Đại học Đà Lạt và Vườn Quốc gia Singapore sau đó sẽ tiến hành khảo sát và thu thập các mẫu vật đầu tiên tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà phục vụ cho công tác chuẩn bị thành lập ngân hàng mẫu vật tại Trường Đại học Đà Lạt.