TIN VẮN: Đại học Chung-Ang giới thiệu học Bổng CAYSS

Hoạt động chung - QLKH-HTQT

Ngày 23/10/2015, đoàn giáo sư Đại học Chung-Ang do GS. Choe Youngjeen, Trưởng Khoa Sau Đại học, dẫn đầu đã có buổi giới thiệu học bổng CAYSS cho sinh viên các ngành khoa học tư nhiên và kỹ thuật Trường Đại học Đà Lạt.

Trong khuổn khổ chuyến thăm Trường Đại học Đà Lạt, các giáo sư Đại học Chung-Ang đã có phần trình bày về chương trình học bổng CAYSS (Chung-Ang Young Scientist Scholarship) cho sinh viên các ngành khoa học tư nhiên và kỹ thuật của nhà Trường.

Các giáo sư cũng giải đáp các thắc mắc liên quan đến học bổng CAYSS cũng như tư vấn về định hướng cao học cũng như nghiên cứu sinh cho sinh viên các ngành Tài Nguyên – Môi trường, Nông Lâm, Sinh học, Công nghệ thông tin, Toán tin, Kỹ thuật hạt nhân, Hóa học và Vật lý.

Buổi giới thiệu học bổng đã diễn ra hào hứng sôi nổi với sự quan tâm không chỉ của sinh viên mà còn của cả các giảng viên trẻ trong nhà Trường.