Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2

Tin nổi bật Tin tức của Trường

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 185/UBND-VX3 ngày 11/01/2022 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.

Xem toàn văn tại: https://rd.zapps.vn/detail/1607024920489241107?zl3rd=815789662550058820&id=4f203c8878cd9193c8dc