Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đến thăm, làm việc và giám sát Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Đà Lạt

Tin tức của Trường

     Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2023, Thường trực Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng do Đại tá Dương Công Hiệp, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra Hội CCB Tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi thăm, làm việc và giám sát hoạt động Hội CCB Trường Đại học Đà Lạt.

     Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội CCB Trường Đại học Đà Lạt. Tại buổi làm việc đồng chí Lê Minh Chiến đã thông tin nhanh những kết quả đạt được của Trường trong thời gian vừa qua, kế hoạch, định hướng trong thời gian tới.

     Đồng chí Võ Thuấn, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Đà Lạt báo cáo kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2023. Theo đó, hiện nay, Hội CCB Trường Đại học Đà Lạt có 13 đồng chí. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đã bám sát nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, Trường và các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lâm Đồng. Tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị nhà trường; quan tâm chăm lo đời sống hội viên; góp phần giáo dục thế hệ trẻ; tổ chức và xây dựng hội ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả với đặc thù là tổ chức hội cựu chiến binh trong trường đại học. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực, có một số mới kết nạp, tất cả từ cựu quân nhân, với thành phần, điều kiện và nhiệm vụ phân tán (giảng dạy, hành chính, bảo vệ) nên một số hội viên ít tham gia sinh hoạt, việc triển khai các hoạt động còn khó khăn và chậm trễ.

     Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Dương Công Hiệp – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra Hội CCB tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Hội CCB Trường trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị, Hội CCB Trường trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đồng hành cùng hội CCB Tỉnh trong các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho thế hệ trẻ; chú trọng công tác kết nạp hội viên; quan tâm, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên; tăng cường công tác thông tin, truyền thông các hoạt động của hội…góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phòng Tạp chí và Truyền thông