Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Tin nổi bật Tin tức của Trường

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Xem toàn văn tại: https://rd.zapps.vn/detail/1607024920489241107?zl3rd=815789662550058820&id=0a85cb6f8f2a66743f3b