Thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Xuân Trường, xã Trạm Hành – Thành phố Đà Lạt

Thông báo trường Tỉnh Lâm Đồng

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 2065/QĐ-BCĐ ngày 6/8/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Lạt.