Thủ tướng yêu cầu triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư

Thông báo trường Tỉnh Lâm Đồng

DNVN – Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Công an triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa COVID-19 dựa trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư. Bộ TT&TT, Bộ Công an và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ cùng thực hiện việc này.

Đọc thêm tại: https://lamdong.gov.vn/HOME/news/hotnews/SitePages/Thu-tuong-yeu-cau-trien-khai-he-thong-quan-ly-tiem-chung-tren-nen-tang-CSDL-quoc-gia-ve-dan-cu.aspx