Thư mời tham dự Hội thảo quốc tế “How to successfully public on Taylor & Francis Group’s peer-reviewed journals”

Hoạt động chung - TCTT
⏰⏰ Thời gian: 15:00 đến 17:00 ngày 14/10/2021 (Thứ Năm)
💻💻 Hình thức: Trực tuyến trên GoToWebinar
🔖🔖 Đăng ký tại đường link: https://bit.ly/3BfVBPP