Thủ lĩnh sinh viên tình nguyện

Hoạt động chung - Đoàn Hội Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online)Năng nổ trong các hoạt động Đoàn, Hội và đặc biệt ở 2 nhiệm kỳ làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Đà Lạt đã giúp chàng sinh viên Nguyễn Trung Hổ nuôi dưỡng trong mình tinh thần và nhiệt huyết đối với những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Đọc thêm bài viết tại: http://baolamdong.vn/bantre/202105/thu-linh-sinh-vien-tinh-nguyen-3057636/index.htm