Thông tin tuyển sinh ĐẠI HỌC – Hệ Chính quy – Năm 2022

Tuyển sinh Hệ chính quy

🌸 Trường Đại học Đà Lạt là trường đại học công lập của Việt Nam được chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2.0 theo quyết định số: 34/QĐ-TTKĐ của Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học Quốc gia Tp.HCM ngày 23 tháng 7 năm 2019.

🌸 Tháng 3/2017 Trường Đại học Đà Lạt chính thức trở thành thành viên thứ 124 của Hiệp hội CDIO (Conceiving – Designing – Implementing – Operating) quốc tế, là Trường công lập thứ hai của Việt Nam tham gia tổ chức này.

🌸 Từ năm 2021, sinh viên học tại Trường Đại học Đà Lạt có cơ hội đăng ký học cùng lúc 02 chương trình để được cấp 02 bằng đại học hệ chính quy. (Chi tiết về chương trình này sẽ được thể hiện ở các bài viết tiếp theo)