Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và Xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017

Hoạt động chung - QLĐT

1. Hỗ trợ đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia:

– Hỗ trợ qua email: hotrothi2017@moet.edu.vn; từ ngày 01/04/2017 đến ngày 15/08/2017.

– Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.

+ Đợt 1: Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 20/04/2017.

+ Đợt 2: Từ ngày 20/06/2017 đến ngày 14/07/2017.

2. Hỗ trợ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

– Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2017@moet.edu.vn; từ ngày 01/04/2017 đến ngày 15/08/2017.

– Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.

+ Đợt 1: Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 20/04/2017.

+ Đợt 2: Từ ngày 15/07/2017 đến ngày 01/08/2017.

3. Hỗ trợ đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

– Hỗ trợ qua email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn; từ ngày 01/04/2017 đến ngày 15/08/2017.

– Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 0633-825091 hoặc 0913-849-431 (Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Trần Hữu Duy).

– Websites: www.dlu.edu.vn