THÔNG BÁO v/v bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học Thông báo quản lý đào tạo sau đại học Trường Đại học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt trân trọng thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Huỳnh Phương Thảo.

Đề tài:

“Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng (As5+/ As3+, Cr6+/ Cr3+, Pb2+, Cd2+) trong môi trường nước bởi vật liệu lá thông ba lá (Pinus kesiya) tại Đà Lạt

Chuyên ngành: Hóa phân tích                                    Mã số: 9 44 01 18

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuấn
  2. PGS. TS. Nguyễn Văn Hạ

Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 09 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp A1 – Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt.

Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

Đường link tham dự trực tuyến: https://meet.google.com/zig-zagb-qkh

Để đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid–19 và tránh gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình tổ chức buổi bảo vệ luận án, kính mong các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và các cá nhân quan tâm muốn tham dự buổi bảo vệ luận án xin vui lòng liên hệ trước với Trường Đại học Đà Lạt để đăng ký tham dự.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Đà Lạt – Website: http://sdh.dlu.edu.vn

Email: qldtsaudaihoc@dlu.edu.vn

Trân trọng thông báo!