Thông báo viết bài tham luận và thuyết trình Hội nghị CDIO quốc tế lần thứ 15

CDIO

Trân trọng thông báo quý thầy cô tham gia viết bài tham luận và thuyết trình Hội nghị CDIO quốc tế lần thứ 15, được tổ chức tại Trường Đại học Aarhus Đan Mạch.

Các mốc thời gian cần lưu ý như sau:

– Ngày 15/11/2018: Nộp bản tóm tắt tham luận

– Ngày 29/01/2019: Nộp bản thảo tham luận

– Ngày 30/04/2019: Nộp bản tham luận chính thức

Mọi thông tin chi tiết trong tập tin đính kèm