Thông báo viết bài tham dự Diễn đàn Đảm bảo chất lượng ASEAN-QA

Thông báo Quản lý chất lượng

Kính gửi: Quý Thầy/Cô
Từ ngày 7-8/11/2019, Diễn đàn ASEAN-QA đầu tiên với chủ đề “Xây dựng và Duy trì Văn hóa chất lượng tại các Cơ sở giáo dục đại học” sẽ được đồng tổ chức bởi Hiệp hội ASEAN-QA và các đối tác của dự án (AQAN, AUN, DAAD, ENQA, SEAMEO RIHED và UP) tại Hà Nội do Trường Đại học Ngoại thương đăng cai.

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô quan tâm, viết bài tham dự hoặc chia sẻ thông tin với các đồng nghiệp về Diễn đàn ASEAN-QA. Hạn chót viết bài tham dự là ngày 31/07/2019

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm hoặc truy cập webite: http://asean-qa.de/blog/posts/287/ASEAN-QA-Forum-2019–Call-for-Contributions/1.html

Mọi thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ vui lòng liên hệ: 
Hotline: Ms. Đoàn Ngọc Ánh (0905 911126)
Email: ttdbcl@ftu.edu.vn