Thông báo việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ II, năm học 2019 – 2020

Thông báo quản lý đào tạo

THÔNG BÁO

(Về việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ II, năm học 2019 – 2020)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, trong thời gian qua Trường Đại học Đà Lạt đã thực hiện nhiều biện pháp hết sức kịp thời để phòng chống dịch, chung tay vì cộng đồng. Hiện nay, căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh và kế hoạch đào tạo của Trường; Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy Học kỳ II, năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Các Khoa và sinh viên, học viên triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập từ ngày 17/02/2020 theo lịch đã xếp. Điều chỉnh các kế hoạch thực tập, thực tế, kiến tập sư phạm đã duyệt trước đây theo lịch giảng dạy này.

2. Đối với tuần học đã nghỉ từ ngày 10/02 đến 16/02/2020, đề nghị các khoa phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo để thực hiện việc xếp bổ sung vào các thời gian thích hợp nhằm đảm bảo tiến độ: đối với K40, lịch giảng dạy, học tập, thi và hoàn thành nhập điểm trước 16h00 ngày 15/5/2020 để xét tốt nghiệp và cấp bằng. Đối với các khóa còn lại lịch giảng dạy và học tập hoàn thành vào ngày 23/5/2020, thi và đánh giá học tập hoàn thành trước ngày 13/6/2020.

3. Căn cứ trên lịch giảng dạy và học tập của hệ đại học chính quy, các khoa phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học để điều chỉnh lịch giảng hệ vừa làm vừa học và sau đại học cho phù hợp.

4. Các khoa, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn trường phối hợp thông báo lịch học đến toàn thể sinh viên, học viên.

5. Các trường hợp sinh viên có biểu hiện nghi ngờ dịch bệnh thì cần đến các cơ sở y tế để thực hiện các xét nghiệm và điều trị cần thiết. Gia đình làm đơn xin nghỉ kèm theo kết quả xét nghiệm gửi về Trường (qua Phòng Quản lý Đào tạo) để làm việc với các Khoa cho sinh viên nghỉ học và có các phương pháp hỗ trợ về học tập đối với những sinh viên này.

Yêu cầu: Trong quá trình tổ chức giảng dạy, lãnh đạo các khoa phải xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình chung. Quán triệt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Trường. Khi có hiện tượng bất thường cần báo cáo ngay cho Lãnh đạo nhà trường biết để xử lý, không đưa các thông tin thất thiệt, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận.