Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

Thông báo khoa học quốc tế

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLKH – HTQT kính chuyển Quý Thầy/ Cô:

1.      Thông báo số 443/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 05/5/2022 về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023;

2.      Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2023;

3.      Quyết định số 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023;

4.      Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2023 và Phụ lục kèm theo Công văn,

trong các văn bản gửi kèm.

Phòng QLKH – HTQT kính đề nghị Quý Thầy/ Cô hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và nộp lại cho Phòng (Bà Nguyễn Khánh Trang) trước 16:00, ngày 16/5/2022.

Mọi chi tiết vui lòng xem trong các văn bản gửi kèm hoặc liên hệ Phòng QLKH – HTQT.

Trân trọng cảm ơn./.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download