Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024

Tin tức của Trường

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLKH – HTQT kính chuyển Quý Thầy/ Cô:

1.      Thông báo số 676/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 19/5/2021 về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024;

2.      Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2024;

3.      Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024;

4.      Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2024 và Phụ lục kèm theo Công văn trong các văn bản gửi kèm.

Phòng QLKH – HTQT kính đề nghị Quý Thầy/ Cô hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và nộp lại cho Phòng (Bà Nguyễn Khánh Trang) trước 16:00, ngày 30/5/2023 để Phòng tiến hành các thủ tục cần thiết tiếp theo cho việc tuyển chọn được đúng hạn và đúng quy định.

Mọi chi tiết vui lòng xem trong các văn bản gửi kèm hoặc liên hệ Phòng QLKH – HTQT.

Trân trọng cảm ơn./.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download