Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Hoạt động chung - QLKH-HTQT Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế

Kính gửi: Các đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLKH – HTQT kính chuyển Quý Thầy/ Cô:

1.      Thông báo số 711/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 07/5/2024 về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025;

2.      Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2025;

3.      Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2025;

4.      Công văn số 2030/BGDĐT-KHCNMT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2025 và Phụ lục kèm theo Công văn,

trong các văn bản gửi kèm.

Quý Thầy/ Cô liên hệ Phòng Tài chính để được hỗ trợ về việc lập dự toán chi tiết các mục chi của đề tài.

Phòng QLKH – HTQT kính đề nghị Quý Thầy/ Cô hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn và nộp lại cho Phòng (Bà Nguyễn Khánh Trang) trước 16:00, ngày 17/5/2024.

Mọi chi tiết vui lòng xem trong các văn bản gửi kèm hoặc liên hệ Phòng QLKH – HTQT.

Trân trọng cảm ơn./.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download