Thông báo về việc nhận giấy báo nhập học

Thông báo quản lý đào tạo sau đại học

Thông báo anh chị trúng tuyển cao học nhận giấy báo tại Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học.

Thời gian nhập học: 8g00 ngày 19 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: A30.5

Học phí tạm thu học kỳ I (nộp tại phòng Tài chính):

– Ngành Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Hóa phân tích, Sinh thái học, Sinh học thực nghiệm: 8.000.000 đ (Tám triệu đồng).

– Ngành Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Quản trị kinh doanh: 6.700.000 đ (Sáu triệu bảy trăm ngàn đồng)

Trân trọng thông báo!