Thông báo về việc nhận giấy báo dự thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020 – đợt 2

Thông báo quản lý đào tạo sau đại học

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo anh chị nhận giấy báo dự thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020 – Đợt 2 tại Trường Đại học Đà Lạt.

Thời gian nhận: trong giờ hành chính từ ngày 30/10/2020 đến ngày 5/11/2020.

Trân trọng thông báo!