Thông báo về việc đăng ký dự thi Tiếng Anh bậc 5/6; Tiếng Anh bậc 3/6, Tiếng Pháp bậc 2/6 và thi IELTS

Thông báo trường Tuyển sinh Khoá ngắn hạn

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo nguồn nhân lực kính gửi đến Quý đơn vị Thông báo về việc Đăng ký dự thi Tiếng Anh bậc 5/6; Tiếng Anh bậc 3/6, Tiếng Pháp bậc 2/6 và thi IELTS , Kính nhờ Quý đơn vị thông báo đến sinh viên và học viên.
1. Đăng ký dự thi Đánh giá Năng lực Sử dụng Tiếng Anh bậc 5/6 và Tiếng Anh bậc 3/6: – Thời gian thi: CHỦ NHẬT NGÀY 01/11/2020 lúc 6h45 – Đăng ký dự thi: từ 28/09 đến 11h ngày 19/10/2020 tại VĂN PHÒNG A30.2 – Khi đăng ký dự thi, thí sinh vui lòng mang theo 2 tấm hình 4×6, CMND gốc, 1 CMND photo, thẻ sinh viên và lệ phí thi. – Không đăng kí hộ. 2. Đăng ký dự thi Đánh giá Năng lực Sử dụng Tiếng PHÁP bậc 2/6: – Thời gian thi: CHỦ NHẬT NGÀY 01/11/2020 lúc 6h45 – Đăng ký dự thi: từ 28/09 đến 11h ngày 19/10/2020 tại VĂN PHÒNG A30.2 – Khi đăng ký dự thi, thí sinh vui lòng mang theo 2 tấm hình 4×6, CMND gốc, 1 CMND photo, thẻ sinh viên và lệ phí thi. – Không đăng kí hộ. 3. THI IELTS (CỦA HỘI ĐỒNG ANH) – Thời gian thi: THỨ BẢY 21/11/2020 – Hình thức thi: HỌC THUẬT VÀ TỔNG QUÁT – Đăng ký dự thi: từ 28/09 đến 11h ngày 19/10/2020 tại VĂN PHÒNG A30.2 – Khi đăng ký dự thi, thí sinh vui lòng mang theo CMND gốc, 1 CMND photo, lệ phí thi (Nếu là thí sinh dưới 18 tuổi, mang theo bản sao Giấy khai sinh và có Phụ huynh đi cùng) – Không đăng kí hộ.   Thông tin chi tiết liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Nguồn nhân lực

Nhà A30 Trường Đại học Đà Lạt

Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 063.3834.045