Điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức Học bạ THPT (Đợt 3) và Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020

Tuyển sinh Hệ chính quy

THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN BẰNG PHƯƠNG THỨC
XÉT HỌC BẠ THPT (ĐỢT 3) VÀ KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM NĂM 2020
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020:

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020; Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT (Đợt 3) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học QG TP. HCM như sau:

STT Tên ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩntrúng tuyển
1 Toán học 7460101 A00, A01, D07, D90. 20.00
2 Sư phạm Toán học 7140209 24.00
3 Công nghệ thông tin 7480201 18.00
4 Sư phạm Tin học 7140210 24.00
5 Vật lý học 7440102 A00, A01, A12, D90. 18.00
6 Sư phạm Vật lý 7140211 24.00
7 CNKT Điện tử – Viễn thông 7510302 18.00
8 Kỹ thuật hạt nhân 7520402 A00, A01, D01, D90. 20.00
9 Hóa học 7440112 A00, B00, D07, D90. 18.00
10 Sư phạm Hóa học 7140212 24.00
11 Sinh học (Sinh học thông minh) 7420101 A10, B00, B08, D90. 18.00
12 Sư phạm Sinh học 7140213 24.00
13 Công nghệ sinh học 7420201 18.00
14 Nông học 7620109 B00, D07, B08, D90. 18.00
15 Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, B08, D90. 18.00
16 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 18.00
17 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D96. 20.00
18 Kế toán 7340301 20.00
19 Luật 7380101 A00, C00, C20, D01. 20.00
20 Văn hóa học 7229040 C00, C20, D14, D15 18.00
21 Văn học 7229030 18.00
22 Sư phạm Ngữ văn 7140217 24.00
23 Việt Nam học 7310630 18.00
24 Lịch sử 7229010 C00, C19, C20, D14 18.00
25 Sư phạm Lịch sử 7140218 24.00
26 Quản trị DV du lịch và lữ hành 7810103 C00, C20, D01, D78. 21.00
27 Công tác xã hội 7760101 C00, C14, C20, D78. 20.00
28 Xã hội học 7310301 18.00
29 Đông phương học 7310608 C00, D01, D78, D96. 21.00
30 Quốc tế học 7310601 C00, C20, D01, D78 18.00
31 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96. 21.00
32 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 24.00
33 Giáo dục Tiểu học 7140202 A16, C14, C15, D01 24.00

Thí sinh lưu ý:

  1. Mức điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

  2. Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website: www.dlu.edu.vn; mục Tuyển sinh 2020;

  II.ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

  1. Các ngành sư phạm: 800 điểm theo thang điểm 1200;

  2. Các ngành còn lại: 680 điểm theo thang điểm 1200.

III. NHẬP HỌC: 

1. Thí sinh tra cứu website Tuyển sinh tại địa chỉ http://tuyensinh.dlu.edu.vn/ để chuẩn bị hồ sơ nhập học theo hướng dẫn.

2. Thời gian nhập học:   Từ ngày 05/10/2020 đến 16/10/2020

– Buổi sáng từ:     7h30 đến 11h30. 

– Buổi chiều từ:    13h30 đến 17h30.

3. Địa điểm nhập học: Văn phòng tuyển sinh – Nhà A2 – Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

IV. Đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ thí sinh

1. Điện thoại: 0263.3825091

2. Email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn

3. Fanpage Trường:https://www.facebook.com/DalatUni