Thông báo V/v nhận hồ sơ ĐKXT bằng HB THPT Tuyển sinh ĐH hệ CQ năm 2020 (Đợt 1)

Tuyển sinh Hệ chính quy

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (Đợt 1)

Căn cứ “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020;

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc nhận hồ sơ ĐKXT đại học chính quy năm 2020 sử dụng phương thức học bạ THPT như sau:

1. NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

STTTrình độ đào tạoMã ngànhTên ngànhChỉ tiêuHọc bạ THPTTổ hợp môn xét tuyển 1Tổ hợp môn xét tuyển 2Tổ hợp môn xét tuyển 3Tổ hợp môn xét tuyển 4
1ĐH7140209Sư phạm Toán học10A00A01D07D90
2ĐH7140210Sư phạm Tin học5A00A01D07D90
3ĐH7140211Sư phạm Vật lý5A00A01D90 
4ĐH7140212Sư phạm Hóa học5A00B00D07D90
5ĐH7140213Sư phạm Sinh học5A00B00B08D90
6ĐH7140217Sư phạm Ngữ văn5C00C20D14D15
7ĐH7140218Sư phạm Lịch sử5C00C19C20D14
8ĐH7140231Sư phạm Tiếng Anh20D01D72D96 
9ĐH7140202Giáo dục Tiểu học25A16C14C15D01
10ĐH7460101Toán học15A00A01D07D90
11ĐH7480201Công nghệ thông tin70A00A01D07D90
12ĐH7440102Vật lý học10A00A01D90 
13ĐH7510302CK. Điện tử – Viễn thông25A00A01D90 
14ĐH7520402Kỹ thuật hạt nhân15A00A01D01D90
15ĐH7440112Hóa học10A00B00D07D90
16ĐH7420101Sinh học (Sinh học thông minh)10A00B00B08D90
17ĐH7420201Công nghệ sinh học80A00B00B08D90
18ĐH7440301Khoa học môi trường10A00B00B08D90
19ĐH7540104Công nghệ sau thu hoạch30A00B00B08D90
20ĐH7620109Nông học30B00D07B08D90
21ĐH7340101Quản trị kinh doanh120A00A01D01D96
22ĐH7340301Kế toán60A00A01D01D96
23ĐH7380101Luật120A00C00C20D01
24ĐH7229040Văn hóa học5C00C20D14D15
25ĐH7229030Văn học15C00C20D14D15
26ĐH7310630Việt Nam học5C00C20D14D15
27ĐH7229010Lịch sử5C00C19C20D14
28ĐH7810103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành100C00C20D01D78
29ĐH7760101Công tác xã hội20C00C14C20D78
30ĐH7310301Xã hội học5C00C14C20D78
31ĐH7310608Đông phương học120C00D01D78D96
32ĐH7310601Quốc tế học5C00C20D01D78
33ĐH7220201Ngôn ngữ Anh100D01D72D96 

2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả lớp 11 cộng với học kỳ 1 lớp 12, lấy tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

2.2. Đối với các ngành sư phạm: Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8.0 trở lên;

2.3. Đối với các ngành còn lại: Các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn ĐKXT lớn hơn hoặc bằng 17 điểm và không có môn nào trong tổ hợp môn ĐKXT có điểm trung bình dưới 5.0.

Hướng dẫn cách tính điểm tổ hợp môn ĐKXT:

 Nếu thí sinh sử dụng kết quả học tập lớp 12 để ĐKXT thì lấy tổng điểm 3 môn tổng kết cả năm lớp 12 trong tổ hợp môn mà thí sinh sử dụng để ĐKXT theo các điều kiện ở mục 2.2 và 2.3 ở trên;

 Nếu thí sinh sử dụng kết quả học tập lớp 11 cộng với học kỳ 1 lớp 12 thì phải đạt các điều kiện ở mục 2.2 và 2.3 và cách tính tổng điểm ĐKXT như sau:

Thí sinh A chọn tổ hợp môn ĐKXT là A00: Toán, Vật lý, Hóa học thì:

Điểm môn Toán = (Điểm tổng kết môn Toán năm lớp 11 + Điểm tổng kết môn Toán HKI lớp 12)/2;

Điểm môn Vật lý = (Điểm tổng kết môn Vật lý năm lớp 11 + Điểm tổng kết môn Vật lý HKI lớp 12)/2;

Điểm môn Hóa học = (Điểm tổng kết môn Hóa học năm lớp 11 + Điểm tổng kết môn Hóa học HKI lớp 12)/2;

Tổng điểm ĐKXT = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lý + Điểm môn Hóa học

– Nếu trong tổ hợp môn ĐKXT có môn KHTN thì điểm của môn KHTN là điểm trung bình cộng của 3 môn Vật lý, Hoá học và Sinh học; Nếu trong tổ hợp môn ĐKXT có môn KHXH thì điểm của môn KHXH là điểm trung bình cộng của 3 môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

3. NỘP HỒ SƠ ĐKXT:

3.1. Hồ sơ ĐKXT:

 Phiếu ĐKXT (theo mẫu của Trường Đại học Đà Lạt, thí sinh truy cập website www.dlu.edu.vn; mục Tuyển sinh 2020);

 Bản sao Học bạ THPT;

 Một phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để Trường thông báo kết quả nếu trúng tuyển;

 Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng.

3.2. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ ĐKXT:

– Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT Đợt 1: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 31/7/2020 (tính theo dấu bưu điện);

– Hình thức nộp hồ sơ ĐKXT: Nộp trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng – Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại liên hệ: 02633825091. Email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn.

Mẫu phiếu ĐK: Mau_moi_Phieu_DKXT_Hocba.doc