Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020 – đợt 2

Thông báo quản lý đào tạo sau đại học
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠTSố: 875 /TB-ĐHĐLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcLâm Đồng, ngày 21 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020 – ĐỢT 2

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 đợt 2 như sau:

 I. Chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ:

STTNGÀNH TUYỂN SINHMÃ SỐCHỈ TIÊU
1Toán giải tích94601025
2Vật lý kỹ thuật95204015
3Hóa phân tích94401185
4Sinh thái học94201205
5Văn học Việt Nam92201215
6Lịch sử Việt Nam92290135

II. Thời gian đào tạo: 

 • Đối với người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành là 3 năm;
 • Đối với người chưa có bằng thạc sĩ là 4 năm;

III. Điều kiện dự tuyển:

 1. Điều kiện về văn bằngNgười dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • 1.1.Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.
 • 1.2.Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 • 1.3.Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
 • 1.4.Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.
 • 1.5.Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.
 1. Có đề cương nghiên cứuTrình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
 2. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học cùng ngành có học vị tiến sĩ trở lên (1 trong 2 nhà khoa học đó phải am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển định nghiên cứu và đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển). Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
  • Phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp;
  • Năng lực hoạt động chuyên môn;
  • Phương pháp làm việc;
  • Khả năng nghiên cứu;
  • Khả năng làm việc theo nhóm;
  • Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
  • Triển vọng phát triển về chuyên môn;
  • Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
 3. Có giấy chấp thuận hướng dẫn khoa học của người đủ tiêu chuẩn hướng dẫn theo quy định.- Được 01 GS (hoặc PGS hoặc TSKH) đồng ý hướng dẫn độc lập hoặc- Được 01 GS (hoặc PGS hoặc TSKH) đồng ý hướng dẫn với 1 TS (PGS hoặc TSKH) khác hoặc- Được 01 TS đồng ý hướng dẫn với 1 TS (hoặc PGS hoặc TSKH khác).
 4. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
 5. Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính và chấp hành các quy định của Trường Đại học Đà Lạt.

IV. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 • Đơn xin dự tuyển;
 • Lý lịch khoa học;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Giấy khai sinh;
 • 2 ảnh 3×4
 • 2 bản sao công chứng: chứng chỉ ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng tốt nghiệp thạc sĩ, bảng điểm thạc sĩ
 • Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học
 • Đề cương nghiên cứu (theo mẫu);
 • 02 Thư giới thiệu của nhà khoa học;
 • Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

Lưu ý:Không nhận nếu hồ sơ chưa đủ, chưa đúng yêu cầu; hồ sơ đã nộp không trả lại.

VII. Thời gian nộp hồ sơ và thi tuyển:

– Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 00 ngày 18 tháng 9 năm 2020;

– Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 11 năm 2020;  

– Lệ phí xét tuyển: 500.000đ;

– Thông tin chi tiết liên hệ tại: Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Đà Lạt – Website: http://sdh.dlu.edu.vn – Email: qldtsaudaihoc@dlu.edu.vn hoặc quynhln@dlu.edu.vn – Điện thoại di động: 0888419135.

TbTuyenSinhNCS2020Dot2.pdf