THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Thông báo quản lý đào tạo sau đại học

Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh liên kết tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 như sau:

 1. Ngành đào tạo:                   XÃ HỘI HỌC         và        CÔNG TÁC XÃ HỘI
 2. Phát hành hồ sơ:
  • Thời gian:                Từ ngày 30/8/2019 đến ngày 27/9/2019
  • Địa điểm phát hành hồ sơ: Trường Đại học Đà Lạt
 3. Thi tuyển:
  • Ngày thi:                  ngày 19, 20 tháng 10 năm 2019
  • Địa điểm thi tuyển:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
 4. Địa điểm đào tạo:               Trường Đại học Đà Lạt.
 5. Thời gian đào tạo:              02 năm.

                Trân trọng thông báo!thong bao tuyen sinh DL.pdf