Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 08 năm 2019

Thông báo thanh tra

Theo Luật Tiếp Công dân và Quy chế tiếp công dân của Trường Đại học Đà Lạt, Hiệu trưởng nhà trường sẽ tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng. Lịch tiếp công dân tháng 08 năm 2019 sẽ thực hiện như sau:

– Tiếp công dân: PGS.TS. Nguyễn Văn Kết Phó hiệu trưởng

– Trực phòng tiếp công dân:  Phạm Thị Phong Lan Chuyên viên Phòng Thanh tra

– Thời gian: Thứ năm, ngày 15 tháng 08 năm 2019

                 Sáng: Từ 8g00 đến 11g00

                 Chiều: Từ 13g30 đến 16g00

– Địa điểm: Phòng họp nhà A1, Trường Đại học Đà Lạt

Trân trọng thông báo.