Thông báo thay đổi lịch giảng dạy và học tập để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Thông báo quản lý đào tạo

THÔNG BÁO

(Về thay đổi lịch giảng dạy và học tập để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra; căn cứ trên tình hình thực tế, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho giảng viên, sinh viên và học viên; Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc thay đổi lịch giảng dạy và học tập như sau:

1. Toàn bộ sinh viên đại học chính quy, vừa làm vừa học, học viên được nghỉ học Tuần 28 (từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020).

2. Từ ngày 17/02/2020 (Tuần 29) trở đi, hoạt động giảng dạy và học tập trong toàn trường tiến hành bình thường theo lịch đã xếp, trừ khi có thông báo mới.

3. Phòng Quản lý Đào tạo chủ động điều chỉnh thời khóa biểu hệ đại học chính quy và vừa làm vừa học sang tuần dự trữ và các tuần khác phù hợp.

4. Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học điều chỉnh lịch giảng dạy, học tập và nghiên cứu của hệ đào tạo sau đại học phù hợp với sự thay đổi của hệ đại học chính quy.

Yêu cầu:

1. Trưởng các khoa, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Bí thư Đoàn trường chịu trách nhiệm thông báo cho toàn thể giảng viên, sinh viên và học viên về sự thay đổi lịch.

2. Trưởng phòng QLKH-HTQT chịu trách nhiệm thông báo nội dung thay đổi đến toàn thể giảng viên và sinh viên người nước ngoài đang giảng dạy và học tập tại trường.

3. Khi có hiện tượng bất thường yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên cần báo cáo ngay cho Lãnh đạo nhà trường biết, không đưa các thông tin thất thiệt, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận.