THÔNG BÁO Lịch kiểm kê tài sản năm 2019

Thông báo Cơ sở Vật chất

Lịch kiểm kê tài sản năm 2019

Kính gửi:       Các đơn vị trong nhà trường

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-ĐHĐL ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019;

Thực hiện Thông báo số 204/TB-ĐHĐL ngày 02 tháng 03 năm 2020 của Phòng Cơ sở Vật chất về kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2019

Nay, Phòng Cơ sở Vật chất xin thông báo Lịch kiểm kê tài sản năm 2019 (chi tiết theo Phụ lục- Lịch kiểm kê tài sản đính kèm) như sau:

Trên đây là thời gian dự kiến, trong quá trình thực hiện nếu đơn vị có nhu cầu thay đổi xin liên hệ Phòng Cơ sở Vật chất (thời gian và đơn vị phụ trách thực hiện theo danh sách kèm theo) để chủ động sắp xếp thời gian phù hợp đảm bảo hoàn thành công tác kiểm kê theo đúng tiến độ.

Trân trọng!
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmdownload file đính kèm tại đâyẨn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmdownload file đính kèm tại đâyẨn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmdownload file đính kèm tại đây