Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh và điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh Sau Đại học năm 2020 – Đợt 2

Thông báo quản lý đào tạo sau đại học Tuyển sinh Bậc sau đại học

Căn cứ Thông báo số 874/TB-ĐHĐL ngày 21 tháng 7 năm 2020 về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 – Đợt 2 và thông báo số 875/TB-ĐHĐL ngày 21 tháng 7 năm 2020 về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 – Đợt 2, Trường Đại học Đà Lạt thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ và thời gian thi tuyển sinh cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót đến 16g00 ngày 9/10/2020.

2. Thời gian thi tuyển sinh: ngày 6,7,8 tháng 11 năm 2020.

Thông tin chi tiết liên hệ tại:

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Đà Lạt

Website: http://sdh.dlu.edu.vn

Email: qlđtsaudaihoc@dlu.edu.vn hoặc quynhln@dlu.edu.vn

Điện thoại di động: 088.841.9135