Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 – Đợt 2

Hoạt động chung - SĐH Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học Uncategorised

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 – Đợt 2, chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.