Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Thông báo quản lý đào tạo sau đại học

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Đề tài: Biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa của người Raglai ở Ninh Thuận từ 1975 đến 2015

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Thời gian: 14h00 ngày  14 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Phòng hội thảo A27.4 – Trường Đại học Đà Lạt – 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng

NCSTuyetHanhTóm tắt luận án.pdf

NCSTuyetHanhLuận án.pdf

NCSTuyetHanh5.trang thông tin luan an Hanh.pdf

NCSTuyetHanh6.thong bao BV Hanh.pdf