Thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Thông báo tạp chí truyền thông

Theo Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10/7/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, trong năm 2019, đã có thêm 05 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, nâng tổng số Hội đồng công nhận và tính điểm cho Tạp chí tính đến thời điểm hiện nay là 07 Hội đồng (Bảng 1)

Bảng 1. Danh sách các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

STTHội đồng Ngành/Liên ngànhĐiểm tối đaNăm hiệu lực
1Công nghệ Thông tin0.502019
2Kinh tế0.252017
3Sinh học0.502019
4Triết học-Xã hội học-Chính trị học0.252019
5Toán học0.502019
6Văn học0.502016
7Vật lý0.752019

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (ISSN: 0866-787X) là một tạp chí khoa học đa ngành, được xuất bản từ năm 2010 theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 689/GP-BTTTT ngày 17/5/2010, và số 413/GP-BTTTT ngày 16/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường gần 30 năm hình thành và phát triển trên cơ sở kế tục truyền thống và uy tín của Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt, được xuất bản từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Tạp chí phát hành định kỳ bốn số một năm, đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý. Hội đồng biên tập các Chuyên san của Tạp chí gồm 40 chuyên gia uy tín trong các chuyên ngành, trong đó có bốn nhà khoa học là ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và bảy nhà khoa học là ủy viên Hội đồng Khoa học ngành/liên ngành của Quỹ NAFOSTED.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong 06 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI), và tính đến nay, là tạp chí khoa học đa ngành duy nhất của Việt Nam đáp ứng đầy đủ ba tiêu chuẩn sơ duyệt và 16 tiêu chuẩn xét duyệt nghiêm ngặt để được chấp nhận làm thành viên chính thức của Ủy ban Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics – COPE).

Thực hiện Chiến lược phát triển của Trường Đại học Đà Lạt, hiện nay, Tạp chí đang tiếp tục nỗ lực nâng cấp nhiều hạng mục về chất lượng nội dung, hình thức trình bày, chuẩn hóa các quy trình và chính sách xuất bản, nâng cấp Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí, chuẩn hóa quy trình vận hành phần mềm sàng lọc đạo văn để đảm bảo tính liêm chính học thuật của các công trình được xuất bản trên Tạp chí, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Danh mục các tạp chí truy cập tự do (Directory of Open Access Journals – DOAJ). Các nỗ lực tái cấu trúc nêu trên cũng sẽ cho phép nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của các công trình được công bố trên Tạp chí, hướng đến nâng cấp Tạp chí theo tiêu chuẩn SCOPUS/ESCI giai đoạn 2020–2023, và hoàn thành mục tiêu chỉ mục Tạp chí vào hệ thống trích dẫn SCOPUS/ESCI trong tầm nhìn 2030.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt chào đón các bài viết có chất lượng cao từ các nhà khoa học, các giảng viên trong và ngoài nước. Vui lòng đăng nhập vào Website của Tạp chí, thực hiện quy trình Gửi bài trực tuyến theo các hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ sau đây:

http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/about/submissions#onlineSubmissions