Thầy Chu Xuân Diên trong tôi

Tin tức của Trường

PGS CHU XUÂN DIÊN – Nguyên giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐHKHXHNV TP. Hồ Chí Minh, nguyên giảng viên thỉnh giảng ngành Văn hóa học, Khoa Ngữ văn – Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. Thầy cũng là người trực tiếp ôn thi đầu vào ngành Cao học Văn học Việt Nam khoá 1994 – 1996 do Trường ĐHKHXH-NV TP.HCM mở tại Trường Đại học Đà Lạt; học viên chủ yếu là giảng viên của Khoa Ngữ văn. PGS Chu Xuân Diên cũng từng phản biện, góp ý và ủng hộ Đề án mở ngành Văn hóa học của Trường Đại học Đà Lạt năm 2006.

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Khoa Ngữ văn-Lịch sử, trân trọng giới thiệu bài viết mới của TS. Phạm Văn Hoá trong khuôn khổ cuốn sách mừng sinh nhật tuổi 90 của nhà giáo, nhà nghiên cứu Chu Xuân Diên (1924 – 2024) sẽ xuất bản trong năm 2023.

Xem thêm bài viết tại: https://vanvn.vn/thay-chu-xuan-dien-trong-toi/