Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng

Phòng chống dịch Covid -19 Thông báo trường Tỉnh Lâm Đồng

UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định 2218/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo