Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo trình độ đại học Ngành Trung Quốc học

Tin tức của Trường

Sáng ngày 27 tháng 01 năm 2021, Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo đã tiến hành thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Trung Quốc học tại nhà A18 – Trường Đại học Đà Lạt.

Dự thẩm định và nhận xét có PGS.TS. Lê Quang Trường – Trưởng khoa Văn học, kiêm Trưởng Bộ môn Hán Nôm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM; TS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh – Trưởng ngành Trung Quốc học, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TPHCM; TS. Hồ Minh Quang – Trưởng khoa Đông Phương học, Trưởng Bộ môn Trung Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM; ThS. Nguyễn Anh Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; TS. Nguyễn Thanh Tiến – Trưởng khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, nhận xét và góp ý xác đáng về các điều kiện mở ngành Trung Quốc học. Từ nhân sự cơ hữu đến cơ sở vật chất, Chương trình đào tạo, Hội đồng đều thông qua và nhất trí Trường Đại học Đà Lạt có đủ và đạt điều kiện để mở ngành Trung Quốc học. Chương trình đào tạo phù hợp với chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như điều kiện thực tế của Trường Đại học Đà Lạt. Hội đồng cũng đã góp ý chỉnh sửa kỹ các đề cương chi tiết của các học phần thuộc Chương trình đào tạo Trung Quốc học.

Thay mặt Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo, TS. Nguyễn Cảnh Chương – Tổ phó phụ trách trực tiếp đã phát biểu giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh sửa Chương trình cũng như đề cương chi tiết.

Kết thúc buổi thẩm định, PGS.TS. Dương Hữu Biên đã thay mặt Ban xây dựng Đề án, Tổ soạn thảo Chương trình cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Trung Quốc học tại Trường Đại học Đà Lạt.

Sau buổi thẩm định này, Trường Đại học Đà Lạt sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án và xin phép tuyển sinh ngành Trung Quốc học vào năm 2021 này.

Khoa Ngữ văn và Lịch sử