Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Đề tài: Biến đổi kinh tế, xã hội, văn hóa của người Raglai ở Ninh Thuận từ 1975 đến 2015 Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Thời gian: 14h00 ngày  14 tháng 12 năm 2019 Địa […]

Thông báo về việc nhận giấy báo nhập học

Thông báo anh chị trúng tuyển cao học nhận giấy báo tại Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học. Thời gian nhập học: 8g00 ngày 19 tháng 10 năm 2019 Địa điểm: A30.5 Học phí tạm thu học kỳ I (nộp tại phòng Tài chính): – Ngành Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, […]

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 09 năm 2019

Theo Luật Tiếp Công dân và Quy chế tiếp công dân của Trường Đại học Đà Lạt, Hiệu trưởng nhà trường sẽ tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng. Lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2019 do trùng ngày Chủ nhật nên thực hiện như sau: – Tiếp công dân: TS. Lê Hồng Phong […]