THÔNG BÁO v/v bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Đà Lạt trân trọng thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Huỳnh Phương Thảo. Đề tài: “Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng (As5+/ As3+, Cr6+/ Cr3+, Pb2+, Cd2+) trong môi trường nước bởi vật liệu […]

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 40 (7h30 ngày 28/8/2021) về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19

Sở Y tế Lâm Đồng ban hành văn bản số 1697/TB-SYT ngày 28/8/2021 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19. Sở Y tế Lâm Đồng thông báo, đề nghị những người đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc […]