Thông báo bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2023 – Đợt 1

Phòng QLĐT Sau đại học – Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2023 – Đợt 1 và các mẫu bảo vệ luận văn. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

1 2 3 39