Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt tiếp tục được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á sau quá trình tái đánh giá

Tin nổi bật Tin tức của Trường

Theo kết quả công bố ngày 25/7/2023, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (Dalat University Journal of Science) tiếp tục được chấp thuận chỉ mục vào ACI. Sau đợt tái đánh giá này, có 405 trong tổng số 661 tạp chí thuộc Hệ thống ACI đáp ứng các tiêu chí và tiếp tục được chỉ mục trong ACI; 256 tạp chí còn lại đã bị loại khỏi ACI. Việt Nam có 20 tạp chí trong tổng số 26 tạp chí vượt qua đợt tái đánh giá này.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được chấp thuận chỉ mục vào ACI từ năm 2017, và là một trong sáu tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận chỉ mục vào hệ thống này. Ngoài ra, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là tạp chí khoa học đa ngành duy nhất xuất bản bởi một đơn vị trong nước được chấp nhận làm thành viên chính thức của Ủy ban Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics – COPE) từ năm 2018, được chỉ mục vào Thư mục Các tạp chí truy cập tự do (Directory of Open Access Journals – DOAJ) từ năm 2018, được cấp DOAJ Seal từ năm 2020, và là đối tác chính thức của Publons (Web of Science) từ năm 2021.

Thông tin chi tiết xem tại đây: Announcement ACI Re-Evaluation Results (July 25th, 2023)