Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt gửi thư chúc mừng PGS.TS. Phạm Tiến Sơn

Hoạt động chung - TCTT

Theo thông tin từ Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020, PGS.TS. Phạm Tiến Sơn – giảng viên cao cấp, Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt; Chuyên gia phản biện độc lập của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt – đã được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 cho công trình Các tính chất phổ quát của quy hoạch nửa đại số” (Generic properties for semialgebraic programs). Đây là một trong những tôn vinh cao quý nhất của Việt Nam dành cho các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Được biết đây là Giải thưởng Tạ Quang Bửu thuộc lĩnh vực Toán học đầu tiên của Trường Đại học Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên, ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp quan trọng của Phó Giáo sư cho ngành Toán học Việt Nam bằng kết quả nghiên cứu xuất sắc mang tầm quốc tế.

Tập thể Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt vô cùng vui mừng và trân trọng gửi đến Phó Giáo sư lời chúc mừng chân thành nhất.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt tự hào nhận được sự hỗ trợ của Phó Giáo sư trong công tác phản biện các công trình khoa học gửi đăng Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ của Tạp chí. Sự đồng hành của Phó Giáo sư là nhân tố đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững và uy tín học thuật của Tạp chí. Những thành tựu nghiên cứu của Phó Giáo sư  đã và sẽ tiếp tục truyền nguồn cảm hứng lớn lao, góp phần vào nỗ lực nâng cao chất lượng của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản ấn phẩm khoa học, phấn đấu trở thành diễn đàn trao đổi học thuật có uy tín cao của Việt Nam và quốc tế trong tương lai gần.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt bày tỏ vinh dự được chia sẻ niềm vui của Phó Giáo sư và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Phó Giáo sư trong thời gian tới.

TM. Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đà Lạt

Chủ tịch Hội đồng

Lê Minh Chiến