Sinh viên Đại học Đà Lạt tham gia hưởng ứng Hiến Máu Tình Nguyện năm 2021

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021. Sáng nay ngày 30/03/2021, các Sinh viên, cán bộ giảng viên trường Đại học Đà Lạt đã đến Đại sảnh Thư viện trường để được tư vấn, kiểm tra sức khỏe và làm các thủ tục tham gia hiến máu tình nguyện. Sau khi kiểm tra và được tư vấn, gần 350 sinh viên, cán bộ, giảng viên đã hiến máu nhân đạo. Đây cung chính là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thường xuyên được BCH Đoàn trường Đại học Đà Lạt hưởng ứng và tham gia rất tích cực hàng năm.

Chương trình kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, voiqs hơn 320 đơn vị máu được hiến tặng.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của chương trình: