Quyết định khen thưởng 2019-2020

Thông Báo Phòng Chính Trị Công Tác Sinh Viên

Quyết định số 586-QĐ-ĐHĐL_28072020_v.v. Khen thưởng sinh viên cuối khóa hệ đào tạo chính quy năm học 2019 – 2020 (file đính kèm)

586-QD-DHDL_28072020-Khen thuong NH 2019-2020.pdf

Quyết định số 587-QĐ-ĐHĐL_28072020_V/v Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp là Thủ khoa, Á khoa các ngành Hệ đào tạo chính quy, niên khóa 2016 – 2020 (file đính kèm)

587-QD-DHDL_28072020- KT thu khoa a khoa.pdf