Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028


Năm 2023: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trở thành một trong 13 tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Kinh tế

Từ tháng 7/2023, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được 10 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình do Tạp chí xuất bản.


Đoàn công tác của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đến gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm phát triển tạp chí khoa học

Vào lúc 13:30 thứ Sáu, ngày 16/6/2023, Đoàn công tác của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Đà Lạt.


Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023).


Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)


Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng – hệ thống chính trị năm 2023

Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 7/12/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng.


XEM THÊM