[Infographic] Phòng chống tham nhũng có những bước tiến mạnh mẽ

Tin tức của Trường

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Nguồn: TTXVN