Phiên họp lần thứ 14 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Chương trình Hội Đồng Trường Tin nổi bật

     Theo định kỳ, vào chiều ngày 17/3/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ 14 tại phòng họp nhà A11.

     Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt – TS. Nguyễn Văn Vinh, Hội đồng trường đã thông qua các chủ trương sử dụng kinh phí xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo trực tuyến; tờ trình về chủ trương mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và các chương trình liên kết đào tạo; quy định và danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với viên chức tại Trường Đại học Đà Lạt; chủ trương về sát nhập, giải thể, chia tách một số đơn vị, tuyển dụng viên chức năm 2023; chủ trương phong Giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự Trường Đại học Đà Lạt.

      Đồng thời, tại phiên làm việc mở rộng, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt làm việc cùng Hiệp hội Blockchain Việt Nam về xu hướng ứng dụng Blockchain và mô hình triển khai vào các trường đại học trong bối cảnh hiện nay. Đánh dấu việc chính thức hợp tác giữa hai đơn vị bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

      Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Trường đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị. Phiên họp lần thứ mười bốn của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp.

Phòng Tạp chí và Truyền thông