Phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Chương trình Hội Đồng Trường

Theo định kỳ, vào chiều ngày 10/06/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ 11 tại phòng họp nhà A11.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt – TS. Nguyễn Văn Vinh, Hội đồng trường đã nghe Báo cáo công tác tài chính năm 2021 của Trường và Kế hoạch tài chính năm 2022. Đồng thời, Hội đồng Trường đã thảo luận về phương hướng tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Đà Lạt và thực hiện kiện toàn nhân sự các Ban của Hội đồng Trường gồm: Trường Ban Đào tạo và Quản lý chất lượng, bổ sung thành viên các Ban.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Trường đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị. Phiên họp lần thứ mười một của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp.

Phòng Tạp chí và Truyền thông