Nhiều thí sinh Lâm Đồng nhập học Trường Đại học Đà Lạt

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Ngày 21/9, tại Trường Đại học Đà Lạt rất đông thí sinh và người nhà đến Trường Đại học Đà Lạt làm thủ tục nhập học của sinh viên đại học hệ chính quy khóa 46. Các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước; trong đó, rất đông thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT tại các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Lâm Đồng.

Xem toàn văn bài viết tại: http://baolamdong.vn/xahoi/202209/nhieu-thi-sinh-lam-dong-nhap-hoc-truong-dai-hoc-da-lat-3135896/index.htm