Nhận diện văn học viết Lâm Đồng

Tin tức của Trường

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống của Trường Đại học Đà Lạt 27/10/1976 – 27/10/2022 và 40 năm Khoa Ngữ văn – Lịch sử của Trường, TS. Lê Hồng Phong – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, hiện đang là Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Lâm Đồng, giảng viên Khoa Ngữ văn – Lịch sử đã có những trao đổi với nhà báo Lê Trọng (Báo Lâm Đồng) về hướng tiếp cận và nhận diện văn học viết Lâm Đồng. Đây có thể xem là bước khởi động trong việc nghiên cứu một cách thấu đáo và nghiêm túc về nền văn học viết của địa phương, hướng tới kỷ niệm 50 năm nền văn học viết Lâm Đồng (1975-2025), từ đó góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Trường Đại học Đà Lạt và địa phương, phục vụ sự nghiệp phát triển của Tỉnh cũng như khu vực Tây Nguyên.

Xem cụ thể bài trao đổi tại: http://baolamdong.vn/vhnt/202210/nhan-dien-van-hoc-viet-lam-dong-3141552/