Ngày Xã hội học Nam Bộ 2022: “Vấn đề dân số và phát triển bền vững”

Tin tức của Trường
🌼 Thời gian: Ngày 06/08/2022 (Thứ Bảy)
🌼 Địa điểm: Thư viện Trường Đại học Đà Lạt (01 Phù Đổng Thiên Vương, P.8, Đà Lạt)
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, đặc biệt là HỘI THẢO “DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” với sự tham dự của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu ở các trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam và các giảng viên, sinh viên đến từ các chi hội xã hội học ở khu vực phía Nam.
👉 Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày Xã hội học Nam Bộ (Một hoạt động thường niên của Hội Xã hội học Việt Nam được tổ chức thường niên từ 2008 đến nay);
👉 Là bước đánh dấu thành công bước đầu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về ngành Dân số và Phát triển được đào tạo đầu tiên trong cả nước tại Đại học Đà Lạt
✨✨ Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên, người học quan tâm tham dự!!!!