Năm 2023: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt trở thành một trong 13 tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Kinh tế

Hoạt động chung - TCTT Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Theo Quyết định số 20/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, từ tháng 7/2023, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được 10 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và tính điểm cho các công trình do Tạp chí xuất bản (Bảng 1).

     Cũng từ năm nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11/12/2019 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) – Bộ Khoa học và Công nghệ, và trở thành một trong 13 tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Kinh tế. Trước đó, Tạp chí đã được công nhận là một trong số 10 tạp chí quốc gia có uy tín thuộc lĩnh vực Vật Lý theo Quyết định số 95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/12/2021 của NAFOSTED.

     Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (ISSN: 0866-787X) là một tạp chí khoa học đa ngành, được xuất bản từ năm 2010 theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 689/GP-BTTTT ngày 17/5/2010, và số 413/GP-BTTTT ngày 16/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển trên cơ sở kế tục truyền thống và uy tín của Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt, được xuất bản từ 1990. Tạp chí phát hành định kỳ bốn số một năm, đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý.

     Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong 06 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI) từ 2017. Theo số liệu thống kê của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, hiện nay Việt Nam có hơn 600 tạp chí khoa học thuộc tất cả các ngành/liên ngành khác nhau, trong đó chỉ có 26 tạp chí được chỉ mục vào ACI. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt cũng là tạp chí khoa học đa ngành duy nhất của Việt Nam là thành viên chính thức của Ủy ban Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics – COPE) từ 2018, và được cấp DOAJ Seal từ 2020.

Danh sách các HĐGS ngành/liên ngành công nhận và tính điểm
cho các lĩnh vực được Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt xuất bản

STT

Hội đồng Ngành/Liên ngành

Điểm tối đa từ 2023
1 Kinh tế 1.00
2 Giáo dục học 0.75
3 Triết học-Xã hội học-Chính trị học 0.75
4 Sinh học 0.75
5 Văn học 0.75
6 Vật lý 0.75
7 Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học 0.50
8 Công nghệ Thông tin 0.50
9 Toán học 0.50
10 Ngôn ngữ học 0.25

     Nhân dịp này, tập thể VPTC chân thành cảm ơn: Lãnh đạo Trường và Tạp chí đã quyết chủ trương và tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt để VPTC tổ chức thực hiện; Quý thầy/cô trong HĐBT các chuyên san, các HĐBT khách mời, và các chuyên gia phản biện đã cống hiến nhiều thời gian và công sức cho công tác thẩm định và bình duyệt độc lập; Lãnh đạo và các nhà khoa học của một số đơn vị trong Trường đã tích cực ủng hộ và trực tiếp đồng hành cùng Tạp chí.

Phòng Tạp chí và Truyền thông – Văn phòng Tạp chí